O PROJEKTU

Vse za nenehen razvoj

Glavni cilj tega projekta Erasmus+ KA 2 je razvoj kakovostnih izobraževalnih programov za starejše in izvedba teh ob pomoči spletne platforme, ki jo bomo razvili v okviru tega projekta.

Izobraževalni programi bodo namenjeni starejšim od petdeset let. Tistim, ki si želijo bolje razumeti svoj položaj v družbi, odkriti svojo evropsko identiteto in sebi lastne poti dejavnega staranja. Tistim, ki si želijo boljšati zmožnosti sporazumevanja in zmožnosti, ki jim bodo v pomoč, da bodo lahko ostali vključeni v družbo.

Projekt, ki bo trajal dve leti, bo omogočil razvoj več izobraževalnih programov ter rabo tradicionalnih, pa tudi spletnih učnih metod. Ker bodo starejši študenti uporabljali nove tehnologije, se bodo lahko učili po svojem ritmu. Deležni bodo kakovostnega izobraževanja, hkrati pa bodo spremljali razvoj novih tehnologij. Izpopolnjevali se bodo, si krepili samozavest, jezikovne spretnosti ter spretnosti sporazumevanja v tujem jeziku.

Navdihujoči, specializirani izobraževalni programi so programi, ki upoštevajo potrebe, izkustvo in stremljenja starejših, tistih, ki si želijo preveriti vrednost svojega izkustvenega znanja ter pridobiti, oziroma graditi novo znanje. Znanje, ki bo bolje usklajeno s sodobnim razvojem družbe in potrebami. Pri tem bodo izboljšali svoje znanje tujega jezika za potovanja, srečevanje novih ljudi, krajev in kultur.

POMEMBNO JE, DA GRESTE DALJE, DA SE NENEHNO UČITE, KAJTI SVET SE BO ZMERAJ VRTEL

Rasheed Ogunlaru

NAŠE DELO
 • img01
 • img02
 • img03
 • img04
 • img05
 • img20
 • img21
 • img22
 • img06
 • img07
 • img08
 • img09
 • img10
 • img11
 • img12
 • img13
 • img14
 • img15
 • img16
 • img17
 • img18
 • img19

PARTNERJI


STIK

'Evropska komisija s podporo te publikacije ne potrjuje tudi njene vsebine, saj ta zrcali zgolj poglede avtorjev. Posledično Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo vsebine te publikacije.'